Arbowetgeving en Arboregelgeving

Gezond en veilig werken begint bij goede arbeidsomstandigheden. De regels staan in de Arbowet. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De werknemer heeft de verantwoordelijkheid om binnen deze omstandigheden zijn of haar werk veilig uit te voeren. In de onderstaande onderwerpen vind je meer informatie over de arbowet en arboregels.