Persoonsregistratie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt persoonsregistratie als instrument om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te beschermen.