Persoonsregistratie Explosieve Stoffen

Per 1 januari 2021 geldt voor deskundigen die werken met explosieve stoffen de verplichting te zijn geregistreerd in het Register Veilig Werken Met Explosieve Stoffen (VWMES). Dit register wordt beheerd door VOMES en kan bij deze organisatie worden aangevraagd. 

Er zijn tien typen deskundigen die werken met explosieve stoffen die zijn verplicht zich te registreren in het Register Veilig Werken Met Explosieve Stoffen (VWMES). Het gaat om:

  • basiskennis opsporen ontplofbare stoffen
  • assistent deskundige opsporen ontplofbare stoffen
  • deskundige opsporen ontplofbare stoffen
  • senior deskundige opsporen ontplofbare stoffen
  • basiskennis VOMES
  • schietmeester
  • springmeester 1 en 2
  • springmeester onder water
  • springmeester industriële reiniging

De eisen waaraan deze verschillende deskundigen moeten voldoen zijn te vinden op de website van VOMES. 

Registreren

VOMES heeft vanaf 1 januari 2021 een mandaat van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gekregen om het Register Veilig Werken Met Explosieve Stoffen (VWMES) te beheren.

De deskundigen die al beschikken over een certificaat of getuigschrift met een resterende geldigheidsduur tot na 1 januari 2021 worden opgenomen in het nieuwe register VWMES voor de resterende geldigheidsduur. Zij moeten wel zelf het initiatief nemen om hiervoor een aanvraag in te dienen via de website van VOMES