Wat is persoonsregistratie?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt persoonsregistratie als instrument om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te beschermen.

Verplichte persoonsregistratie betekent dat voor bepaalde beroepsgroepen geldt dat zij in een persoonsregister moeten zijn opgenomen om deze beroepen te mogen uitoefenen.
Een beroepsbeoefenaar wordt alleen in het register opgenomen als hij aan bepaalde eisen voldoet.

Voor welke beroepen?

Per 1 januari 2020 geldt voor kraanmachinisten de verplichting te zijn geregistreerd in het Register Kraanmachinisten.

Daarnaast zullen op de volgende terreinen verplichte persoonsregistratie worden ingevoerd:

 • Opspoorder van ontplofbare oorlogsresten
 • Vuurwerkdeskundige
 • Schietmeester
 • Springmeester
 • Gasdeskundige tankschepen
 • Duiker
 • Duikploegleider
 • Duikmedisch begeleider
 • Duikerarts.

Andere vormen van verplichte conformiteitsbeoordelingen

 • De overheid kan op grond van de Arbowet een persoon of bedrijf verplichten te beschikken over een certificaat. Lees hier meer over certificatie.
 • Aan bepaalde producten worden op grond van de Warenwet eisen gesteld. We praten dan niet over certificatie, maar over het bredere begrip conformiteitsbeoordeling. Lees hier meer over conformiteitsbeoordeling.