Persoonsregistratie Kraanmachinisten

Per 1 januari 2020 geldt voor kraanmachinisten de verplichting te zijn geregistreerd in het Register Kraanmachinisten.

De verplichting voor kraanmachinisten te zijn geregistreerd in het Register Kraanmachinisten is opgenomen in artikel 7.7 van de Arboregeling.

Er zijn zeven typen kraanmachinisten die zijn verplicht zich te registreren in het Register Kraanmachinisten. Het gaat om:

  • de machinist torenkraan
  • de machinist mobiele kraan op banden en/of rupsen
  • de machinist grondverzetmachine met hijsfunctie
  • de machinist autolaadkraan
  • de machinist verreiker met hijsfunctie
  • de machinist kleine funderingsmachine en
  • de machinist grote funderingsmachine

De eisen waaraan deze verschillende typen kraanmachinisten moeten voldoen staan in registratieschema’s die zijn opgenomen in de Staatscourant van 13 december 2019, onder nummer 66050.

De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie (TCVT RA) is gemandateerd tot het beheer van het Register Kraanmachinisten.