Arbodeskundigen (kerndeskundigen)

Bedrijven moeten zich laten ondersteunen door een arbodeskundige (ook wel kerndeskundige genoemd). Een arbodeskundige, bijvoorbeeld een  bedrijfsarts, arbeidshygiënist, of een andere deskundige, geeft advies over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De bedrijfsarts adviseert de werkgever over een zorgvuldige begeleiding van zieke werknemers.