Voorbeeldverhalen

Bedrijfsartsen en huisartsen/medisch specialisten weten elkaar te vinden om de diagnose, behandeling en de gevolgen hiervan voor het werk van hun patiënt goed op elkaar af te stemmen. In 7 voorbeelden delen artsen hun ervaring in de samenwerking en geven ze aan welke meerwaarde dit had voor henzelf en de patiënt.