Casus 8: Snel weer aan het werk met een nekhernia

Toen een manager van middelbare leeftijd zich meldde met pijn in de schouder, dacht bedrijfsarts Don de Winter na eigen analyse direct aan een nekhernia. Een MRI-scan bevestigde zijn vermoeden en gaf richting aan het plan van aanpak, dat hij samen met fysiotherapeut Marthin Huta Galung besprak. 'Iedere patiënt heeft recht op een snelle behandeling. Dat vraagt om korte lijnen tussen bedrijfsarts en fysiotherapeut.'

Don de Winter

Ongezonde werkhouding

De manager was vaak onderweg en werkte daardoor veel in vliegtuigstoelen of op hotelkamers. Door zijn relatief grote lengte zat hij vaak in een ongezonde houding over zijn laptop gebogen. Een ergonoom adviseerde hem over zijn werkplek, sport- en manueel fysiotherapeut Huta Galung leerde hem een betere werkhouding aan. De diagnose na de MRI-scan was daarbij van belang, vertelt De Winter van KLM Health Services, die als arts in opleiding is tot bedrijfsarts. 'De diagnose overtuigde de patiënt van de ernst van de situatie en hielp mij om samen met Marthin een gerichte behandeling te bepalen.'

Succesfactor

De onderlinge afstemming tussen bedrijfsarts en fysiotherapeut was een belangrijke succesfactor voor een effectieve behandeling. De Winter: 'Dankzij onze afstemming was de behandeling niet alleen gericht op herstel, maar ook op het voorkomen van herhaling door aandacht te besteden aan de werkhouding. We spraken af dat Marthin contact met mij zou opnemen als er een afwijkend patroon zou optreden tijdens de behandeling, zoals krachtverlies of tintelingen. Maar dat was niet aan de orde.'

Marthin Huta Galung

Meedenken

Er was geen noodzaak om vaak te overleggen, bevestigt Hatu Galung. 'Don weet precies hoe ik werk en heeft niet de behoefte om er bovenop te zitten.' Zo soepel verloopt het contact met bedrijfsartsen niet altijd, vertelt hij. 'Sommige bedrijfsartsen wijzen contact af. Een gemiste kans. Ik kan vanuit mijn rol meedenken over de inzet op de werkvloer.' Hij vermoedt dat veel bedrijfsartsen verwachten dat hij medewerkers adviseert om thuis te blijven. Dat is een misverstand, legt hij uit. 'Als je niets met je lijf doet, gaat het heel snel achteruit. Dus als fysiotherapeut en specialist in het bewegingsapparaat wil ik iemand zo snel mogelijk in beweging krijgen en laten beginnen met re-integratie.'

Topsportbehandeling

Het traject is snel verlopen, vertelt Huta Galung. 'Ik vind dat iedere patiënt recht heeft op een topsportbehandeling. Dat betekent: een vlotte behandeling, zodat je snel weer verder kan. Dat vraagt om korte lijnen met de bedrijfsarts.' De Winter voegt daaraan toe dat bedrijfsartsen er goed aan doen om een stevig netwerk op te bouwen. 'Het zorgsysteem raakt soms verstopt, waardoor er wachttijden ontstaan en werknemers onnodig lang ziek thuis zitten. Daarom is het belangrijk om je netwerk warm te houden en kennis te delen. Ik heb bijvoorbeeld een collega die veel weet van infecties, zelf weet ik als sportarts veel over spieren en gewrichten. Zo help je elkaar, zodat de patiënt snel verder kan.' Na acht behandelingen was de patiënt klachtenvrij. 'Het gaat goed met hem', vertelt De Winter. 'Hij houdt zich goed aan de afspraken die we hebben gemaakt over zijn werkhouding.'

Ga in overleg

De Winter drukt fysiotherapeuten op het hart om bij de kennismaking met nieuwe patiënten altijd te vragen naar de werksituatie. 'Dat wordt nog te weinig belicht. En doe geen uitspraken over de werksituatie, ga in overleg met de bedrijfsarts, die wel goed op de hoogte is.' Omgekeerd adviseert Huta Galung bedrijfsartsen om de samenwerking te zoeken met fysiotherapeuten. 'Om een patiënt goed te helpen moet je ook weten wat hij bijvoorbeeld in zijn vrije tijd doet. Als fysiotherapeut breng ik alles in kaart. Maak daar gebruik van, ga in overleg met elkaar. Alleen dan kun je zorg op maat geven.'