Een intensieve samenwerking tussen de arbeidsgerelateerde zorg en de curatieve zorg (arbocuratieve samenwerking) is van groot belang om verzuim en uitval op het werk effectief te beperken. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat intensieve arbocuratieve samenwerking kan bijdragen aan een betere gezondheid, werkbehoud en re-integratie van werknemers met een ziekte. Lees de voorbeeldverhalen of bekijk de inspiratievideo's.