Tien tips voor samenwerking bedrijfsarts, huisarts en specialisten

Samenwerking tussen bedrijfsartsen, huisartsen, medisch specialisten en specialisten arbeid en gezondheid is van groot belang om verzuim en uitval op het werk effectief te beperken. Daarom zijn op deze pagina tien tips van artsen en specialisten verzameld.

Laat je inspireren door de tien tips die collega-artsen en -specialisten je aanreiken!

1. Vraag naar het werk van een patiënt

Vraag als huisarts of specialist een patiënt naar de situatie op het werk en verwijs de patiënt door naar de bedrijfsarts indien hij of zij problemen ervaart in/op het werk. Neem werkbehoud of terugkeer naar werk op als één van de behandeldoelen.

2. Maak gebruik van de expertise van andere artsen

Door van elkaars expertise en verschillende zienswijze gebruik te maken ontstaat een vollediger beeld van de situatie van de patiënt.

3. Bedenk welke baten de patiënt heeft bij goede afstemming

Een afgestemd en eenduidig behandel- en reïntegratieplan geeft duidelijkheid voor patiënten en leidt tot meer tevredenheid.

4. Zoek contact bij stagnatie of langdurig verzuim

Niet iedere patiënt begrijpt alle informatie of brengt de juiste boodschap over naar een andere behandelend arts. Bij langdurig verzuim of stagnatie heeft het meerwaarde om contact op te nemen met een andere arts.

5. Zoek contact wanneer er een verschil van mening is of onduidelijkheid over behandeling of inzetbaarheid

Overleg wanneer u van mening verschilt met een andere arts over inzetbaarheid of een in te zetten behandeling, om samen te kijken wat het beste is voor de patiënt.

6. Deel waar nodig medische informatie met uw collega-artsen

Soms zijn artsen terughoudend met gegevensuitwisseling met een bedrijfsarts of wordt er getwijfeld of het in belang van de patiënt is. Een bedrijfsarts heeft, net als andere artsen, een eed afgelegd en zal passend omgaan met medische informatie. Toestemming van de patiënt is een voorwaarde voor gegevensuitwisseling.

7. Gebruik vaker de telefoon en wees bereikbaar

Bij een complexe casus wilt u als arts bij voorkeur snel bepaalde informatie weten. Maak daarom vaker, na toestemming van de patiënt, gebruik van de telefoon en zorg ervoor dat u zelf ook telefonisch bereikbaar bent.

8. Door samenwerking kunnen gezondheidsproblemen bij andere werkenden voorkomen worden

In het geval van beroepsziekten zoals longklachten en eczeem kunt u de bedrijfsarts preventief laten ingrijpen in de werkomgeving en daarmee herhaling van de gezondheidsproblemen bij andere werkenden voorkomen.

9. Leer elkaars werk, rol en meerwaarde kennen

Het kost tijd, maar elkaars expertise opzoeken is makkelijker als je elkaars werk en rol begrijpt. Organiseer een telefonisch overleg om een casus te bespreken, kijk eens een dagdeel met de ander mee of neem deel aan een gezamenlijke nascholing.

10. Zorg voor terugkoppeling

Geef uw collega arts terugkoppeling over hoe het herstel van uw gezamenlijke patiënt is verlopen. U kunt zo beiden leren van een casus en de meerwaarde van uw gezamenlijke inzet onderstrepen.

Deze tips zijn gebaseerd op uitspraken van artsen tijdens zeven semi-gestructureerde duo-interviews over arbocuratieve samenwerking. De tips zijn voorgelegd en besproken met huisartsen, medisch specialisten en specialisten arbeid en gezondheid tijdens een platformbijeenkomst arbeidsgerelateerde zorg op 3 oktober 2019.