Veilig en gezond werken in het beroepsonderwijs

Het is van belang om in het (beroeps)onderwijs aandacht te besteden aan veilig en gezond werken. Voor werkenden om persoonlijk leed, letsel en gezondheidsklachten te voorkomen. Voor bedrijven omdat gezonde werknemers en duurzaam inzetbare werkenden productiever zijn, minder verzuimen en langer kunnen doorwerken.

Ook voor het imago van het onderwijs is het van belang om duurzaam inzetbare beroepsbeoefenaars op te leiden met waarde voor het bedrijfsleven.

Vanuit preventief oogpunt heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de ontwikkeling van het mbo Keuzedeel Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken gestimuleerd.

Bekijk de video!

Leer in deze video waarom gezond en veilig leren werken tijdens de beroepsopleiding zo belangrijk is en welke rol het keuzedeel daarin kan spelen. De video is opgenomen tijdens een bezoek van voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark aan het HMC in Rotterdam.