Rapporten, nuttige links en documenten

Diverse partijen bieden relevante documenten aan om aan de slag te gaan met het onderwerp fit, veilig en gezond werken in het beroepsonderwijs. Deze zijn weergegeven in rapporten en links naar informatie.

Rapporten

Nuttige links

 • De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) behartigt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: bijvoorbeeld erkenning als leerbedrijf, beroepspraktijkvorming, kwalificaties en diploma's, aanmelden nieuwe stages en leerbanen
 • De Monitor van de keuzedelen geeft een overzicht van scholen die voor welke kwalificaties en opleidingen het keuzedeel aanbieden
 • De Getoetste arbocatalogi bieden een overzicht van risico’s en state-of-the art oplossingen om de risico’s te verlagen
 • Het Steunpunt RI&E biedt branchespecifieke risico-inventarisatie en evaluatie instrumenten
 • De Rijksoverheid informeert over het Keuzedeel Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken met een database met lesmateriaal
 • De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en besluiten op het gebied van veilig en gezond werken
 • Een specifieke publicatie van de inspectie is gericht op jongeren werkzaam in de metaal
 • De Gezonde School is een initiatief van diverse ministeries om de gezondheidsbevordering te versterken in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo
 • Het Kennispunt Burgerschap MBO biedt specifieke informatie over mbo-onderwijs en de examinering
 • Het Platform Wikiwijs onsluit lesmateriaal over onder andere leefstijl en vitaliteit. Dit gaat ook over de Database lesmaterialen Keuzedeel Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken.
 • Het RIVM verzamelt al sinds eind jaren 90 gegevens over ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Op de website Leren voor veiligheid worden verhalen over ongevallen gedeeld en gegevens over ongevallen in verschillende sectoren toegankelijk gemaakt.