Database met lesmaterialen

Commerciële en niet commerciële leveranciers bieden lesmateriaal aan voor het basiscurriculum van de meeste mbo-opleidingen. Hierin wordt aandacht besteed aan fit, veilig en gezond werken. Ook bieden enkele leveranciers specifiek lesmateriaal aan voor het Keuzedeel Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken.

Ook andere partijen, zoals mbo-scholen, kennisinstellingen, bedrijven, branche- en koepelorganisaties en overheden, hebben materiaal beschikbaar als aanvulling op dit basismateriaal. Er is een database ontwikkeld om mbo-instellingen ondersteuning te bieden bij de invulling van het onderwijsprogramma voor het keuzedeel.De database bevat lesmateriaal voor diverse kwalificaties/opleidingen. Het lesmateriaal kan ook inspiratie en richting bieden aan diegenen die voor andere kwalificaties/ opleidingen lesmateriaal zoeken.

Overzicht
Opleidingsdomein Kwalificatiedossier Kwalificatie (opleiding)
Bouw en Infra Machinisten Machinist grondverzet (niveau 3)
Zorg en Welzijn Dienstverlening Medewerker Facilitaire Dienstverlening (niveau 2)
Horeca en Bakkerij Keuken Zelfstandig Werkend Kok (niveau 3)
Transport, Scheepvaart en Logistiek Logistiek

Logistiek medewerker (niveau 2)
Logistiek teamleider (niveau 3)

Veiligheid en sport Veiligheid en vakmanschap

Aankomend Medewerker Grondoptreden (niveau 2)
Aankomend Onderofficier Grondoptreden (niveau 3)

Zorg en Welzijn

Verzorgende-IG
Mbo-Verpleegkundige

Verzorgende-IG (niveau 3)
Mbo-Verpleegkundige (niveau 4)

De database met lesmaterialen is hier te vinden.