In 10 stappen tot een leerplan

Voor programmaontwikkelaars binnen de mbo-opleidingen heeft het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) in opdracht van het ministerie van SZW een 10-stappenplan ontwikkeld om te komen tot een Model Leerplan voor het Keuzedeel Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken.

Het lesmateriaal voor het leerplan staat in een database en kan gebruikt worden in de lessen of worden bekeken ter inspiratie.

Het 10-stappenplan voert de ontwikkelaars van het onderwijsprogramma voor het keuzedeel stap voor stap langs alle belangrijke beslissingen die zij moeten nemen om tot een goed en op maat gesneden programma te komen. Het stappenplan werkt volgens de tien stappen van curriculumontwikkeling van SLO. De tien te doorlopen stappen zijn:

  1. toespitsen van blijvend fit, veilig en gezond werken op de eigen sector en voor het op te leiden beroep;
  2. vertalen van de doelen van het keuzedeel naar doelen voor de studenten;
  3. selecteren van leerinhouden;
  4. kiezen van de leeractiviteiten;
  5. bepalen van de rol van de docent;
  6. keuze maken voor het gebruik van bepaalde bronnen en materialen.
  7. vaststellen hoe de studenten het beste tot leren komen;
  8. vaststellen in welke leeromgeving studenten het beste tot leren komen: school, thuis, stageplek;
  9. bepalen van de verdeling van 240 klokuren aan studielast;
  10. toetsing.

Bij het gezamenlijk ontwikkelen van het keuzedeel door scholen met het bedrijfsleven kunnen zij vaststellen wat een student het beste in de praktijk leert, welke geschikte stage- en leerplaatsen het bedrijfsleven kan bieden met goede aandacht voor blijvend fit, veilig en gezond werken.