Praktijkvoorbeelden vanuit opleidingen

Bijna de helft van de (bekostigde) mbo-instellingen biedt het Keuzedeel Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken aan. Hieronder zijn voorbeelden te vinden van opleidingen die ervaring hebben met dit keuzedeel.

Landstede MBO-opleiding tot Verzorgende

De opleiding tot Verzorgende niveau 3 van Landstede MBO besteedt veel aandacht aan de gezondheid van patiënten. Daarnaast zijn de studenten zich ook bewust van de eigen arbeidsrisico’s. Het beroep van verzorgende is zowel fysiek als mentaal zwaar. De opleiding is gestart met een voorloper van het keuzedeel. De focus lag op bewegingsonderwijs, gecombineerd met bewustwording over een gezonde leefstijl en BRAVO.

MBO Theaterschool

De Albeda MBO Theaterschool in Rotterdam heeft voor het Keuzedeel Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken zelfstandig lesmateriaal ontwikkeld. Het keuzedeel wordt aangeboden aan eerstejaars studenten van de opleiding acteur (mbo 4). Het ontwikkelde lesmateriaal bestaat vooral uit onderzoeks- en praktijkopdrachten die zijn toegesneden op de wensen van docenten en studenten.

Deltion College Mobiliteit & Logistiek

Het Deltion College Mobiliteit & Logistiek verzorgt onder andere beroepsonderwijs voor logistiek medewerker en chauffeur goederenvervoer. Tijdens de beroepspraktijk vorming (BPV) maken studenten een aantal opdrachten ter verdieping op de onderwerpen van het keuzedeel. Twee bedrijven hebben meegeholpen met de invulling van de opdrachten. De student moet als onderdeel van de examinering de ingeleverde opdrachten en een reflectieverslag mondeling toelichten.

Lees meer >>