Wat is blijvend fit, veilig en gezond werken?

Werkenden willen zo lang mogelijk gezond blijven en geen nadelige gevolgen ondervinden van hun werk. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan werkenden die weten hoe zij op een veilige en gezonde manier moeten werken. Deze werkenden zijn productiever, verzuimen minder en kunnen langer doorwerken.

Kwalificatiedossier en keuzedelen

Het onderwijs kan de basis leggen voor het ontwikkelen van competenties bij mbo-studenten, de toekomstige beroepsbeoefenaars, voor fit, veilig en gezond werken. Samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is daarbij een belangrijke voorwaarde voor succes.

De basis voor het mbo-onderwijs wordt gevormd door het kwalificatiedossier. Dit beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meer profieldelen. Sinds 2016 maken daarnaast verschillende keuzedelen de opleiding van een mbo student compleet. Mbo-scholen kunnen kiezen welke keuzedelen zij aanbieden. Mbo-studenten kiezen vervolgens welke van de aangeboden keuzedelen zij gaan volgen.

Omdat keuzedelen in het mbo een goed aanknopingspunt bieden om het vakmanschap ten aanzien van gezond en veilig werken te verdiepen, heeft SZW de ontwikkeling van het Keuzedeel Verdieping Blijvend fit, veilig en gezond werken gestimuleerd. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is essentieel voor het op maat maken en implementeren van het keuzedeel. Ieder beroep heeft immers zijn eigen arbeidsrisico’s.

Voor alle beroepen en opleidingen

Fit, veilig en gezond werken is relevant voor alle beroepsopleidingen. Ieder beroep heeft zijn eigen specifieke arbeidsrisico’s. Binnen dit keuzedeel leren studenten arbeidsrisico’s op de werkvloer te herkennen, te bespreken en te beheersen. Zo kunnen zij hun eigen veiligheid, psychosociale en fysieke gezondheid én die van hun collega’s leren beschermen. Daarnaast komen leefgewoontes, die ook van invloed kunnen zijn op veilig en gezond werken, aan bod.