Agenda Arbeidsveiligheid 2050

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is het programma ‘Agenda Arbeidsveiligheid 2050’ gestart om zicht te krijgen op razendsnelle trends en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid. In een beleidsagenda formuleren we hiervoor toekomstige risico’s, waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden.

Veilig werken in 2050: op de toekomst voorbereid!

Voor deze agenda luisteren we continu naar relevante partijen uit het veld, brengen hen bij elkaar, ontwikkelen we kennis en instrumenten, en bevorderen we dat organisaties deze ook implementeren. Dat is gezamenlijk werken aan arbeidsveiligheid in Nederland.

Nadenken over het werk van morgen en overmorgen

Veiligheid op de werkvloer voor iedere werknemer, nu en in de toekomst. Dat betekent nadenken over het werk van morgen en overmorgen. Welke zichtbare en relevante ontwikkelingen kunnen we - met de kennis van vandaag - al op de toekomst leggen, omdat we weten dat die de toekomst kunnen bepalen? Dat is een belangrijk traject voor het ministerie van SZW. 

Werkgevers en werknemers hebben - conform de Arbowet - een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het veilig en gezond kunnen werken. Dit geldt voor vandaag, maar net zo goed over 30 jaar. Om dat te kunnen doen, moeten we soms buiten de bestaande kaders denken. Het ministerie van SZW maakt hier samen met belanghebbende partijen werk van. Onze werkomstandigheden veranderen, onze veiligheid op de werkvloer niet! 

Lees meer over de trends en ontwikkelingen voor de werkenden, de nieuwe werkorganisatie en over maatschappelijke ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen. We bekijken de heersende ideeën, toekomstcases en instrumenten die u kunnen helpen in een goede voorbereiding op de toekomst.