Kennispartners van de Agenda Arbeidsveiligheid 2050

Om in kaart te brengen met welke uitdagingen, risico’s en innovaties we te maken hebben, worden er gesprekken gevoerd met verschillende sectoren en bedrijven.

Het uitvoeren van het programma ‘Agenda Arbeidsveiligheid 2050’ doet het ministerie van SZW op dit moment samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut TNO.

Andere partijen die betrokken zijn: