Maatschappelijke ontwikkelingen

Een aantal veranderingen en ontwikkelingen is voor iedereen in de samenleving zichtbaar en merkbaar, dus zeker ook voor alle professionals die werken in de sector waar een verandering voor geldt.

Hieronder valt een aantal zichtbare ontwikkelingen, die invloed kunnen hebben op de arbeidsveiligheid.

  • Circulaire economie: als grondstoffen worden gebruikt voor nieuwe processen levert dit een verbindende economie op, die meer recyclet (op basis van circulair ontwerp). De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die circuleert is groot. Dit is een aandachtspunt, maar het is nog niet duidelijk welke concentraties in producten terecht komen.     
  • Globalisering: mensen leren veel van wereldwijde interactie. Bedrijven hebben dikwijls wereldwijd vestigingen. Bedrijvigheid beperkt zich allang niet meer tot ons eigen land, waarbij werk ook internationaal wordt uitbesteed.
  • 24/7 economie: in steeds meer sectoren in Nederland wordt geregeld in de avond, nacht en in het weekend gewerkt. Toenemende digitalisering zal de 24-uurs economie de komende decennia vergroten.
  • Nieuwe energie(bronnen): bij een ambitie om de energie-uitstoot in 2050 dankzij nieuwe energiebronnen en -dragers, zoals zonne- en windenergie, te verminderen tot 80-95% zal per sector bekeken moeten worden hoe arbeidsrisico’s in de toekomst te beheersen.