Ontwikkelingen voor de werkenden

In de maatschappij zien we meerdere bewegingen die invloed hebben op de arbeidsveiligheid van werknemers. Hieronder valt een aantal zichtbare ontwikkelingen.

  • Diversiteit: meer werkende ouderen, vrouwen, expats en migranten in Nederland geeft andere verhoudingen op de arbeidsmarkt. Dit kan voor werknemers ook leiden tot extra onzekerheid, concurrentie en loondruk.
  • Goede gezondheid en vergrijzing: in 2040 zal de gemiddelde leeftijd van uittreden mogelijk zijn gestegen tot 68,4 jaar. Langer doorwerken kan echter ook leiden tot meer werkenden met chronische ziekte.
  • Gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen: vooral lager opgeleiden en werknemers van 55+ hebben meer kans op arbeidsongeschiktheid. De verwachting is dat de kloof tussen bevolkingsgroepen met gezondheidsklachten steeds groter wordt.
  • Vakmanschap in de 21e eeuw: de fysieke vakman, die handwerk produceert, zal belangrijk blijven. Daarnaast hebben werknemers nieuwe kennis, competenties en vaardigheden nodig. Zij moeten blijven leren, ook om het werktempo bij te houden. Investeren in ‘een leven lang leren’ is ook belangrijk voor de arbeidsmarktwaarde.
  • Informatie- en technostress: de mentale gezondheid van werknemers wordt steeds belangrijker. Technologische innovaties, die o.a. sneller toegang verlenen tot grote hoeveelheden informatie en waarbij een constante communicatiestroom plaatsvindt, kunnen ook leiden tot nieuwe gezondheidsrisico’s, zoals informatie- en technostress.
  • Flexibel werken: sommige werkenden, zoals zzp’ers, hebben een voorkeur voor flexibel werken. Een eigen indeling van werktijden geeft hen het gevoel van eigen controle en een betere combinatie van taken tussen privé, zorg en werk. Voor werknemers betekent flexibele arbeidstijden dat zij breed inzetbaar zijn.