Wat vindt u?

Nadenken over de toekomst blijft vaak abstract. Maar door te kijken naar de hedendaagse ontwikkelingen en innovaties, en na te denken over vraagstukken, kunnen we het samen concreter maken. Wat vindt u van de volgende stellingen?

De beschreven vraagstukken geven stof tot nadenken en daarbij is het interessant om te zien wat de heersende mening is. Zodra u uw antwoord hebt gegeven, worden de resultaten tot nu toe gegeven.

Diversiteit op de arbeidsmarkt zorgt voor meer veiligheid op de werkvloer.