De nieuwe werkorganisatie

Diverse ontwikkelingen zorgen voor een veranderende werkorganisaties. Bedrijven organiseren zich op een nieuwe manier, met dikwijls ook concentratie op andere kernactiviteiten. Daardoor verandert ook de samenstelling van de beroepsbevolking.

Hieronder valtlen een aantal zichtbare ontwikkelingen, die invloed kunnen hebben op de arbeidsveiligheid.

  • Schaarste op de arbeidsmarkt: door een tekort aan werknemers voeren bedrijven en organisaties een actief personeelsbeleid, in eerste instantie voor het behoud van huidige werknemers. Zij zijn voor nu én in de toekomst tevens op zoek naar hele specifieke arbeidskrachten, uit binnen- en buitenland.
  • Mismatch tussen vraag en aanbod: voor een aantal sectoren blijkt dat het aanbod vanuit het onderwijs en de vraag vanuit het bedrijfsleven niet goed op elkaar aansluiten. Deze kloof kan ook uitval tot gevolg hebben.
  • Een nieuwe werkorganisatie type leider: de mens op de werkvloer zal meer aandacht krijgen (aansturing op persoonlijke relaties). Er ontstaan meer zelforganiserende en zelfsturende teams. Dat vraagt om leiders met een hoog EQ, die werknemers een goed veiligheidsgevoel geven. Voor werknemers kan het lastiger worden om met de toegenomen verwachtingen en/of sociale werkdruk om te gaan[RJ1] .
  • Flexibilisering van dienstverbanden: binnen organisaties ontstaan steeds meer verschillende typen werknemers: een vaste kern met ‘eigen werknemers’ en diverse flexibele schillen. Zij kunnen zich ook gemakkelijker richten op hun core business. Ook ontstaan weer nieuwe flexvormen, zoals contracting.
  • Platformeconomie: in de overgang naar platforms zijn zelfstandigen veelal verantwoordelijk voor de economische activiteiten die zij aanbieden via een digitaal platform. De overheid krijgt bij deze samenwerkingsvormen een nieuwe rol, waaronder het reguleren van de arbeidsomstandigheden.
  • Multifunctionele dienstverlening: bedrijven worden innovatiever en bieden – soms noodgedwongen – diverse diensten aan. Functies verdwijnen, door o.a. technologie, maar bedrijven ontwikkelen ook weer nieuwe aanvullende diensten.
  • Co-werken: start-ups, zzp’ers en freelancers profiteren volop van alle voordelen van co-werkplekken. De verwachting is dat in de toekomst steeds meer grotere bedrijven en organisaties kansen bieden aan professionals die co-werken.