Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid. Daarom is het belangrijk te beoordelen wat de warmte-risico's zijn op een werkplek.

Meer informatie
Bent u werknemer en heeft u vragen over uw individuele situatie, bespreek dit dan met uw werkgever. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een arbodeskundige of uw arbodienst.

Bent u werkgever en heeft u een vraag over de werksituatie, neem dan contact op met een arbodeskundige of uw arbodienst.

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl