Werken in de warmte of bij hoge temperaturen

Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties of tot gezondheidsklachten. Daarom is het belangrijk dat werkgevers beoordelen wat de warmte-risico’s zijn op de werkplek om tijdig actie te ondernemen. Ook werknemers hebben een rol in het inschatten van de risico’s. 

Heb je advies nodig over een persoonlijke situatie? Bespreek het met je arbodienst of een arbodeskundige. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving. 

Gezondheidsrisico's

Er bestaan verschillende gezondheidsrisico’s voor het werken in een warme omgeving. Wil je weten hoe je deze risico’s kunt beperken? Lees de tips en bekijk de handige instrumenten.

Bij gezondheidsklachten vanwege het werk in de warmte is het aan te raden advies in te winnen bij een bedrijfsarts. Ook kun je bij de bedrijfsarts preventief advies inwinnen, zonder dat er sprake is van een ziekmelding.

Werken in de zon

Werken in de zon kan de warmtebalans verstoren. Dit doet zich meestal voor bij werknemers die in de buitenlucht werken (zoals wegwerkers, hoveniers of bouwvakkers), maar kan ook voorkomen bij werkzaamheden die binnen achter glas plaatsvinden. 

Kwetsbare groepen en beroepen

Naar schatting wordt in 12% van alle bedrijven gewerkt onder warme omstandigheden. Bijvoorbeeld in de landbouw, bouwnijverheid en industrie, maar ook bij dienstverlenende beroepen komt het voor. Voorbeelden van beroepen die regelmatig met hitte te maken hebben zijn: bakkers, hoveniers, mijnwerkers, bouwvakkers, arbeiders in de staal- en glasindustrie, brandweerlieden, politieagenten en wegwerkers. 

Biologisch gezien hebben vrouwen sneller last van warmte dan mannen. Daarnaast kunnen voor de volgende werknemers warme omstandigheden nog schadelijker zijn: 

  • Zwangere werknemers
  • Werknemers met een slechte conditie
  • Werknemers met een te laag BMI
  • Werknemers met een hoog vetgehalte
  • Werknemers met hart- en vaatziekten
  • Werknemers die geneesmiddelen gebruiken