Tips en instrumenten

Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid. Hieronder staan tips en instrumenten waarmee je de kans op gezondheidsklachten door werken in de warmte of met hete producten kunt verkleinen.

Tips voor werken in de warmte

Deze maatregelen kan de werkgever doorvoeren:

 • het opstellen van een hitteplan of hittebeleid
 • zorgen voor geschikte werkkleding
 • warme lucht afvoeren door te ventileren
 • de werktijd verkorten en voldoende pauzes aanbieden
 • een tropenrooster invoeren als het werk het toelaat
 • zorgen voor gekoelde dranken
 • warmteproducerende apparaten zoveel mogelijk afgezonderd plaatsen
 • zonwering toepassen (buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering)
 • platte daken nat maken en houden

Hier kan de werknemer op letten:

 • veel drinken, maar géén alcohol
 • fit blijven zodat je beter met de warmte kunt omgaan
 • zorgen voor afkoeling voordat je de warmte ingaat
 • deuren naar warme ruimtes (oven, branderkamer) zo snel mogelijk sluiten
 • zware lichamelijke inspanning verminderen, vermijden of uitstellen
 • luchtige, droge kleding dragen, het liefst van katoen

Bij gezondheidsklachten bij werken in de warmte is het raadzaam om advies in te winnen bij een bedrijfsarts. In het dossier Werken in de hitte van FNV is meer informatie te vinden.

Instrumenten voor werken in de warmte

 • Infographics van EU Osha (ENG), waarin maatregelen voor verschillende sectoren worden weergegeven.
 • Work heat action plan (ENG), dat handvatten biedt bij het opstellen van een hitteplan.
 • De ondernemingsraad inzetten. Zij hebben de taak om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te bevorderen. 
 • De mogelijkheid om hitte als thema in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te nemen.