Wat zegt de wet over werken in de warmte?

Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen worden genoemd, moeten werkgevers er wel alles aan doen om de gezondheidsklachten en -schade te voorkomen. 

Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden moet de werkgever:

  • nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is;
  • de duur van werkzaamheden in de warmte verkorten;
  • werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek;
  • koele dranken aanbieden;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen.

Wetgeving

De wetgeving over werken en temperatuur is opgenomen in artikel 6.1 (Fysische factoren) van het Arbobesluit.

Wil je advies over jouw persoonlijke situatie? Bespreek het met de arbodienst of een arbodeskundige. Zij zijn op de hoogte van de geldende wetgeving. 

Voor algemene informatie over wet- en regelgeving kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.