Biologische agentia

Met het begrip ‘biologische agentia’ worden verschillende micro-organismen bedoeld. Het zijn kleine levende organismen, zoals virussen, bacteriën, schimmels of parasieten, die een infectie, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken.

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) worden ze letterlijk omschreven als de ‘levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken.’ Maar er bestaan ook stoffen van natuurlijke herkomst (biologisch) die geen levend organisme zijn en toch een risico voor de gezondheid vormen. In een aantal beroepen wordt er dagelijks gewerkt met biologische agentia en moeten er dus goede maatregelen worden getroffen zodat er gezond en veilig gewerkt kan worden.