Arbozorg

Iedere werkgever heeft een zorgplicht. Een belangrijk (verplicht) onderdeel daarin is het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. En ook het vaststellen van een plan van aanpak bij gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf. Daarbij is de werkgever verplicht om zijn werknemers goed voor te lichten over de risico’s. Voor ondersteuning bij het arbobeleid hebben werkgevers de vrijheid om te kiezen uit een arbodienst of een arbodeskundige ( de vangnetregeling of de maatwerkregeling). Er moet altijd een contract met een gecertificeerd bedrijfsarts worden afgesloten.