Arbozorg

Voor ondersteuning bij het arbobeleid kunnen werkgevers kiezen tussen ondersteuning van een arbodienst (de vangnetregeling) of van één of meerdere arbodeskundigen (de maatwerkregeling). Elke werkgever in Nederland moet in samenwerking met de werknemer een basiscontract hebben afgesloten met een gecertificeerd bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst 

De onderstaande onderwerpen geven meer informatie over de arbozorg.