Aangepast werk

Werkgever en werknemer kunnen er bij ziekte samen voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Bijvoorbeeld met een aangepaste werkplek, andere werktijden of een aangepaste functie.

Aangepast werk

Door aangepast werk kunnen zieke werknemers vaak weer snel aan de slag in hun oude functie. Bijvoorbeeld met aangepaste werktijden of een aangepaste bureaustoel. Soms zijn die aanpassingen tijdelijk, soms niet.

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Zorg daarom tijdig voor de passende voorzieningen en maatregelen.

Wetgeving

Volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) moet de werkgever zich inspannen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Wanneer een aanpassing van het werk daarbij helpt, moet de werkgever daarvoor zorgen.

Aangepast werk moet passen bij de ervaring en opleiding van een werknemer en bij de beperkingen die zijn ontstaan na de ziekte. Mocht daar een verschil van mening over ontstaan, dan geldt een aantal regels:

  • Een werkgever moet er alles aan doen om aangepast werk te vinden, tijdens of na een ziekte.
  • Als dit niet lukt binnen het eigen bedrijf, dan bestaat de verplichting voor de werkgever om bij een ander bedrijf naar passend werk te zoeken. Eventueel met behulp van de arbodienst of een re-integratiebedrijf.
  • Een second opinion is verplicht bij een verschil van mening.

Bij de arbodienst kunnen bedrijven advies vragen over de inrichting van een gezonde werkplek voor een werknemer. Ook kan de werkgever de bedrijfsarts vragen om te beoordelen of de werknemer in staat is aangepast werk te doen.

Voorbeelden aangepast werk

Er zijn verschillende aanpassingen die een werknemer kunnen helpen weer aan het werk te gaan:

  • flexibele werktijden;
  • de mogelijkheid om de werktijd zelf in te delen;
  • niet meer fulltime, maar parttime gaan werken;
  • bepaalde taken weglaten of taken toevoegen aan de functie;
  • thuiswerken;
  • een optimaal ingerichte werkplek.

Verplichtingen werknemer

Weigert de werknemer – zonder goede redenen en tegen de beoordeling van de bedrijfsarts in – om aangepast werk te doen, dan mag loon worden ingehouden. In het uiterste geval kan een werkgever het loon stopzetten en zelfs ontslag aanzeggen. Als er passend werk is gevonden in een ander bedrijf, dan is de werknemer verplicht dit te accepteren.

Subsidies en advies

De arbodienst adviseert werkgevers en werknemers over de inrichting van een gezonde werkplek. Bij UWV kunnen werkgevers subsidies aanvragen. Bijvoorbeeld voor een aanpassing van de werkplek, communicatiemiddelen of een aanpassing van de inrichting van het bedrijf. Om voor subsidie in aanmerking te komen gelden wel bepaalde voorwaarden.