Beroepsziekten

In Nederland wordt jaarlijks een groot aantal werknemers ziek of raakt arbeidsongeschikt door hun werk. De raming is dat er jaarlijks zo’n 20.000 nieuwe gevallen van zo’n beroepsziekte zijn.

In Nederland wordt jaarlijks een groot aantal werknemers ziek door hun werk. Sommigen raken door hun werk zelfs arbeidsongeschikt. Jaarlijks komen er vele nieuwe gevallen van beroepsziekten bij. De schattingen over werkenden die per jaar een beroepsziekte oplopen in Nederland lopen uiteen. In het hoofdstuk beroepsziekten van de Arbobalans worden cijfers van gemelde beroepsziekten door bedrijfsartsen bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (2019: 8900), zelf-gerapporteerde beroepsziekten in de NEA (2018: 266.000) en cijfers uit volksgezondheid- en zorgregistraties (2018: 407.300) naast elkaar gepresenteerd.

Het voorkomen van beroepsziekten is nog steeds urgent. Uitkomsten van verschillende monitors wijzen uit dat aandoeningen veroorzaakt door werk nog veel voorkomen. De meest voorkomende beroepsziekten onder werkenden zijn psychische aandoeningen, zoals burn-out en depressie, en aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals lage rugklachten en klachten aan armen, nek en schouders. Onder gepensioneerden komen veel longaandoeningen voor, zoals COPD en longkanker, maar ook lage rugklachten, knieartrose en gehoorziekten. Deze beroepsziekten ontstaan vaak na langdurige blootstelling aan arbeidsrisico’s of langere tijd na blootstelling in het verleden.