Wat zijn de gevolgen van beroepsziekten?

Een beroepsziekte tast de gezondheid van werknemers aan. Naast gezondheidsschade, kunnen beroepsziekten ook andere gevolgen hebben, zoals productiviteitsverlies en ziekteverzuim en de noodzaak tot aanpassing van de werkplek of functie. In het ergste geval wordt de werknemer arbeidsongeschikt. Daarnaast kan een beroepsziekte voor werknemers en werkgevers tot financiële schade en in bepaalde gevallen tot forse juridische claims leiden.


Schadeafhandeling beroepsziekten

In het rapport 'Stof tot nadenken' heeft de Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (ook wel de Commissie Heerts genoemd) een advies gegeven om te komen tot een andere inrichting van het proces van schadeafhandeling in geval van beroepsziekten. Het ministerie van SZW werkt aan een tegemoetkomingsregeling voor werknemers met een beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De uitwerking van die regeling wordt voorzien voor 2022.