Arbeidsongevallen kunnen verschillende oorzaken hebben. Meestal is de oorzaak afhankelijk van het type ongeval. Een aanrijding door een voertuig zal een andere oorzaak kennen dan een ongeval met een scherp voorwerp.

Bij oorzaken kan bijvoorbeeld gekeken worden naar kenmerken van de werknemer (o.a. geslacht, leeftijd, soort dienstverband), maar ook naar het gebruik van materialen. Tevens kunnen omgevingsfactoren, die vallen onder verantwoordelijkheid van de werkgever, een rol spelen bij arbeidsongevallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inrichting van een werkterrein. Informatie over de belangrijkste oorzaken van diverse arbeidsongevallen kan helpen bij de preventieve maatregelen ervan.

Zie ook