Andere vormen van contact met voorwerpen

Bedrijfsslachtoffers kunnen ontstaan door lichamelijke arbeid waarbij veel wordt bewogen en waarbij het risico wordt gelopen op zodanige wijze tegen een object of persoon aan te komen dat letsel opgelopen wordt.

Andere vormen van contact met voorwerpen

Denk bijvoorbeeld aan acteurs of dansers of aan trainers. Er zijn ook situaties denkbaar waarbij het slachtoffer wordt bedolven onder vaste bulkstoffen als poeders, korrels, zand of granen. Deze ongevallen behoren tot een eigen subcategorie. Evenals ongevallen door contact met uitzonderlijk hete of koude oppervlakken of met (gecontroleerd) vuur.

Tot slot is contact met elektriciteit een subcategorie, waaronder weer 3 onderverdelingen te onderscheiden zijn:

  1. werk met voertuigen, kranen, hoogwerkers of graafmachines in de directe nabijheid van hoogspanningsleidingen, inclusief bovenleidingen van trams en treinen;
  2. tijdens het werk gebruikmaken van elektrische apparatuur;
  3. tijdens het werk installeren en/of repareren van elektrische installaties of apparatuur.