Gevaarlijke atmosfeer

Arbeidsongevallen waarbij de oorzaak ligt bij een gevaarlijke atmosfeer zijn onder te verdelen in verschillende categorieën.

Gevaarlijke atmosfeer

Denk hierbij aan ongevallen die kunnen ontstaan door contact met gevaarlijke atmosfeer in besloten ruimtes, effecten van onderdompeling in vloeistof, te snelle decompressie en blootstelling aan gevaarlijke ademlucht via ademluchttoestellen.

Hiernaast staan een aantal ongevalscenario's en analyse genoemd die er meer over vertellen.