Contact met gevaarlijke atmosfeer in besloten ruimte

Dit ongevalsscenario is gedefinieerd als de centrale gebeurtenis “contact met gevaarlijke atmosfeer in besloten ruimte". Kenmerkend daarbij is dus dat het om besloten ruimten gaat, waar het slachtoffer binnentreedt en waar zich een gevaarlijke atmosfeer bevindt.