Agressie en extreme krachtinspanning

Bij bedrijfsongevallen waarbij de oorzaken te maken hebben met agressie en extreme krachtsinspanning kan het slachtoffer te maken hebben gehad met zowel mensen, dieren als voorwerpen. In het geval van een menselijke agressor is het slachtoffer opzettelijk letsel toegebracht. Ook kan er door verminderde toerekeningsvatbaarheid agressie of gewelddadig gedrag in het spel zijn gekomen.

Agressie en extreme krachtinspanning

Bij ongevallen waarbij dieren zijn betrokken moet naast bijvoorbeeld (groot) vee ook gedacht worden aan ongevallen met wespennesten door bijvoorbeeld groenbeheerders.

Binnen deze categorie van agressie en externe krachtsinspanning vallen ook ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk betrokken is bij activiteiten waarbij een bovenmatige kracht vereist is om voorwerpen of personen te hanteren of te verplaatsen. Ook ongevallen door plotseling extreme bewegingen behoren tot deze categorie. Denk daarbij aan het op- en afklimmen van voertuigen, fysieke trainingen, maar ook sport onder werktijd.