Aanrijding

Arbeidsongevallen waarbij een aanrijding zorgt voor slachtoffers kunnen op verschillende manieren optreden. Zo kan een aanrijding veroorzaakt worden door verlies van controle over een rijdend voertuig (door bijvoorbeeld een gebrekkige rijvaardigheid), maar ook door bijvoorbeeld een belemmerd zicht op de omgeving.

Gevarendriehoek

Als een werknemer tijdens het werk als voetganger op een locatie in aanraking komt met een bewegend voertuig, wordt binnen de arbeidsongevallen van een aanrijding gesproken. Daarbij hoort het werken op bedrijfsterreinen, in magazijnen, op laad- en losplaatsen, maar ook werken langs de openbare weg. In de laatste categorie vallen slachtoffers onder bijvoorbeeld wegwerkers, vuilnisophalers, monteurs van reparatiediensten en politieagenten.