Tips voor werkgevers

Thuiswerken vraagt van werkgevers een andere stijl van leidinggeven. TNO heeft in haar blog aandacht besteed aan leidinggeven op afstand. De belangrijkste adviezen van TNO vind je hieronder. Voor meer informatie kan je ook terecht op hoewerktnederland.nl. Hier staan informatie en tips voor thuiswerkende werkgevers én werknemers. 

Vertrouwen

Als werkgever help je je werknemers door duidelijk te laten blijken dat je vertrouwen hebt in hun vaardigheden, deskundigheid en betrokkenheid. Toon begrip voor het feit dat werk en privé door elkaar kunnen lopen. Vertrouwen en begrip zorgen op langere termijn voor minder stress, minder uitval en een hogere betrokkenheid.

Duidelijke verwachtingen

Als je medewerkers thuis werken kun je niet even langs lopen. Duidelijke informatie over wat je van mensen verwacht, is dan belangrijk voor medewerkers om op een prettige manier te kunnen werken. Daarbij zijn drie punten van belang: stuur op resultaten, ga na of de opdrachten duidelijk zijn en check de haalbaarheid.

Bespreek met je medewerkers welke resultaten je van ze verwacht: wat moet er gebeuren, wanneer moet het af zijn en welke kwaliteit moet er worden geleverd? Check of het echt duidelijk is wat de bedoeling is. Vraag om een bevestiging. Let zeker in deze tijd goed op of opdrachten wel haalbaar zijn. Vraag dit expliciet. Geef medewerkers vervolgens de ruimte om zelf te bedenken hoe ze de resultaten realiseren. Als het resultaat door een team wordt gerealiseerd, laat medewerkers dan samen de werkverdeling bespreken.

Houd contact

Een goede relatie met je werknemers en tussen medewerkers onderling is belangrijk. Houd actief contact, niet alleen per email, maar bel ook af en toe om echt even te vragen hoe het gaat. Organiseer naast inhoudelijke overleggen ook eens een informele online bijeenkomst, bijvoorbeeld een gezamenlijke koffiepauze of grijp een verjaardag aan om een gezamenlijk moment te organiseren. Zorg ervoor dat je medewerkers zich verbonden blijven voelen met de organisatie en met het team.

Tips voor werkgevers door werkgevers

Thuiswerken eist van iedereen een flinke aanpassing, ook van werkgevers. Daarom gingen wij bij een aantal leidinggevenden langs om te vragen hoe zij zich in korte tijd hebben aangepast tijdens de coronacrisis. Hierbij kwamen ze voor nieuwe uitdagingen te staan. Hoe creëer je een teamgevoel op afstand? Hoe ga je als werkgever om met de extra zorgen om gezondheid van naasten, zorg voor het gezin en de kinderen, of zelfs mantelzorg? Bekijk hieronder de inspiratievideo’s om ideeën op te doen van andere leidinggevenden hoe zij dit hebben aangepakt.