Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) heeft betrekking op stress die ontstaat als reactie op ongewenst gedrag en een te hoge werkdruk. De vormen van ongewenst gedrag pesten, agressie en geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie kunnen leiden tot lichamelijke, psychische en sociale klachten. 

De werkgever moet beleid voeren om PSA te voorkomen of te beperken zoals vastgelegd in de Arbowet. De werknemer moet naar eigen vermogen zorgdragen voor zijn of haar eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen. 

Bekijk ook de Handreiking psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit instrument biedt handvatten om PSA te herkennen. Daarnaast geeft de handreiking praktische oplossingen voor het voorkomen of verminderen van PSA. 

In de onderstaande onderwerpen vind je meer informatie over psychosociale arbeidsbelasting. 

Onderwerpen Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)