Wat zegt de wet over bedrijfsnoodplan?

Het hebben van een bedrijfsnoodplan is in de meeste gevallen geen wettelijke verplichting. Een bedrijfsnoodplan is wel verplicht voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en daardoor te maken hebben met grote risico’s. Dit zijn de zogeheten Brzo-bedrijven. 

Ieder bedrijf is verplicht de arbeidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart te brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Brzo-bedrijven moeten de RI&E aanvullen met een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE)

Ondanks dat een bedrijfsnoodplan vaak geen wettelijke verplichting is, wordt het wel geadviseerd. Wat staat er in een goed bedrijfsnoodplan? Dat lees je op de pagina ‘Bedrijfsnoodplan in de praktijk’.