Bedrijfsnoodplan in de praktijk

Waar begin je met het opstellen van een bedrijfsnoodplan, welke onderdelen moet het bevatten en wie is waar verantwoordelijk voor? Op deze pagina lees je hoe een bedrijfsnoodplan er in de praktijk uitziet. Er wordt afgesloten met een aantal tips. 

Het bedrijfsnoodplan

Tips

  • Oefen het bedrijfsnoodplan regelmatig. Zo kun je checken of het in de praktijk goed werkt en raken medewerkers ermee vertrouwd. 
  • Evalueer het plan om de 3 jaar. Wijzig het als dat nodig is. 
  • Zorg dat het bedrijfsnoodplan instemming heeft van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT); de medewerkers van een bedrijf, bhv’ers, preventiemedewerkers, arbodeskundigen en externe hulpverleningsinstanties moeten allemaal op de hoogte zijn van het plan.
  • Gebruik een checklist bij het opstellen van het bedrijfsnoodplan.