Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan – ook wel calamiteitenplan genoemd – is een draaiboek. Daarin staat nauwkeurig aangegeven wat medewerkers moeten doen bij calamiteiten. In een bedrijfsnoodplan staan alle maatregelen en voorzieningen die een bedrijf heeft getroffen om adequaat te kunnen reageren op calamiteiten en noodsituaties. Het maakt inzichtelijk wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Ook staat erin hoe de afstemming met hulpdiensten is geregeld.

Het hebben van een bedrijfsnoodplan is voor sommige bedrijven wettelijk verplicht. Lees meer over wettelijke verplichtingen op de pagina ‘Wat zegt de wet over bedrijfsnoodplan?’. Welke onderdelen moet een bedrijfsnoodplan bevatten en wie is waar verantwoordelijk voor? Dat lees je op de pagina ‘Bedrijfsnoodplan in de praktijk’.

Bedrijfshulpverleners (bhv’ers)

Voor de uitvoering van een bedrijfsnoodplan moet het bedrijf kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (bhv’ers). Een bhv’er is een werknemer die is opgeleid om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te verlenen.