Automatische Externe Defibrillator (AED)

Ieder jaar worden er in Nederland zo’n 8.000 mensen gereanimeerd. Een hartstilstand kan overal gebeuren, ook op de werkvloer. Op dat moment is het van levensbelang dat er snel gehandeld wordt. Hoe eerder er begonnen wordt met reanimeren, des te groter de kans op overleven. Het is dus belangrijk dat binnen uw organisatie op de werkvloer bekend is hoe in deze situatie moet worden gehandeld tot de hulpdiensten gearriveerd zijn. Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (bhv’er) kan daarin helpen, omdat een bhv’er kennis en kunde heeft om te reanimeren. Hartmassage en mond-op-mondbeademing zijn de eerste stappen tijdens een reanimatie.

Naast het kunnen reanimeren kan het bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED) van levensbelang zijn. De AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dat doet het door een schok te geven om zo het hart te resetten en weer normaal te laten kloppen. Als de twee elektroden op de juiste plekken van het borstkas van het slachtoffer zijn geplakt, voert het een hartanalyse uit. Vervolgens geeft de Automatische Externe Defibrillator aan of er door moet worden gegaan met reanimeren of dat er een elektrische schok wordt toegediend.

Het in bezit hebben van een AED is wettelijk niet verplicht, maar kan wel bijdragen aan de veiligheid op de werkvloer.