Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)

De Nederlandse overheid maakt vanaf 1 mei 2014 van iedere planmatige Brzo-inspectie een openbare samenvatting. Brzo staat voor Besluit risico's zware ongevallen (1999). Daaronder vallen bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Nederland telt ruim 400 Brzo-bedrijven. Zij worden minstens één keer per jaar gecontroleerd door gespecialiseerde inspecteurs van de brandweer, Inspectie SZW, omgevingsdiensten en/of Staatstoezicht op de Mijnen en een waterschap of Rijkswaterstaat. Meer informatie over de samenvattingen van inspectierapporten vindt u op de website van Brzo.

Ga naar Brzo