Nieuwe Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op de werkvloer

Het is belangrijk om ongewenst gedrag op de werkvloer effectief aan te kunnen pakken. De vertrouwenspersoon kan hierbij een belangrijke rol spelen. Om vertrouwenspersonen, werkgevers en werknemers te helpen om ongewenst gedrag op de werkplek te voorkomen of tegen te gaan, is er een praktische wegwijzer ontwikkeld. Jaarlijks geeft 16% van de werknemers aan dat ze te maken hebben gehad met ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden. Daarbij heeft 61% van de werknemers de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te raadplegen, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 (TNO/CBS). Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald. 

Vertrouwenspersoon (415x177)

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op het werk

Het doel van de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen is om een positieve bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving. Iedereen moet zich namelijk veilig kunnen voelen op het werk. De Arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren tegen psychosociale arbeidsbelasting waaronder ongewenste omgangsvormen (artikel 3, lid 2). Dit betreft discriminatie, seksuele intimidatie, agressie & geweld en pesten (artikel 1, lid 3 onder e).

De Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen bevat informatie over de wettelijke kaders, de taken en verantwoordelijkheden, het profiel, competenties en de positionering van de vertrouwenspersoon. Ook zijn er sprekende voorbeelden opgenomen.

De belangrijke rol van een vertrouwenspersoon

Medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag van collega’s of leidinggeven vinden het vaak moeilijk hun verhaal te doen bij een manager. Om die reden stellen organisaties interne of externe vertrouwenspersonen aan. Zij fungeren als eerste opvang voor medewerkers die grensoverschrijdend gedrag ervaren en kunnen hen adviseren en begeleiden. Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon ook een preventieve rol. Vroege signalering kan erger voorkomen en een goed overzicht over incidenten kan leiden tot preventieve maatregelen.

Gebruik van de wegwijzer

  • Wil je als werkgever een vertrouwenspersoon aanstellen? Dan geeft de wegwijzer informatie over hoe je dit kunt aanpakken.
  • Ben je werknemer? Dan kun je de wegwijzer gebruiken als je een vertrouwenspersoon nodig hebt.
  • Ben je vertrouwenspersoon of wil je vertrouwenspersoon worden? Dan geeft de wegwijzer informatie over onder andere de rol van de vertrouwenspersoon, opleiding en randvoorwaarden.

Meer weten? Bekijk hier de volledige Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.

TNO heeft de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samengesteld in het kader van het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden. Informatie uit de Leidraad voor het positioneren en functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen is omgezet naar een praktische tool waarbij input is gevraagd van experts en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.