Nieuws - Actueel

450 nieuwsberichten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Geactualiseerde versie beschikbaar van SZW-lijst met kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige stoffen

In de Staatscourant (2022, 17482) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene ...

Nieuwsbericht | 10-08-2022 | 08:54

Traject Fit veilig en gezond werken van start

De kop is eraf voor het traject Fit veilig en gezond werken. Vertegenwoordigers van 16 mbo-scholen reisden op 16 juni jongstleden ...

Nieuwsbericht | 29-07-2022 | 16:56

Week van de RI&E

De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) is al 25 jaar verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Veel ...

Nieuwsbericht | 21-06-2022 | 10:58

Herziening ARIE-regeling

Omdat de ARIE-regeling op een aantal punten moeilijk te handhaven was, is deze herzien en gekoppeld met de Omgevingswet. De ...

Nieuwsbericht | 14-06-2022 | 11:26

Beveiligde chatfunctie tussen bedrijfsarts en huisarts positief beoordeeld maar weinig gebruikt

Het RIVM heeft in februari 2022 een rapport over de chatfunctie Patiëntoverleg gepubliceerd, gebaseerd op gegevens van 193 ...

Nieuwsbericht | 31-05-2022 | 09:35

Evaluatie meerjarenprogramma RI&E

Op 29 april 2022 stuurde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang ...

Nieuwsbericht | 23-05-2022 | 09:24

TNO: Helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk

Ongeveer 55% van vrouwelijke werknemers in de overgang geeft aan dat overgangsklachten wel eens van invloed waren op hun werk. ...

Nieuwsbericht | 20-05-2022 | 00:00

Overgangsklachten belemmeren een derde van vrouwen in de overgang bij hun werk

Meer dan 1 op de 3 werkende vrouwen in de overgang zegt dat zij door overgangsklachten beperkingen ervaart in het functioneren op ...

Nieuwsbericht | 22-04-2022 | 09:57

Overgangsklachten taboe op de werkvloer

Onderzoeksbureau Panteia heeft de resultaten geanalyseerd van recente initiatieven van de ministeries van OCW, VWS en SZW rond ...

Nieuwsbericht | 11-04-2022 | 00:00

Rapportage hybride werken – Inspiratie en lessen uit de praktijk

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Capgemini tien verschillende organisaties geïnterviewd ...

Nieuwsbericht | 07-04-2022 | 17:00