Wat zegt de wet over staand werk?

In de Arbowet staan geen expliciete voorschriften voor staand werk. Maar elke werkgever moet de werkplek wel zo inrichten dat deze voldoet aan de ergonomische beginselen, waarbij er een afweging gemaakt dient te zijn tussen welke activiteiten staand dan wel zittend uitgevoerd worden. Ook moet staand werk voorkomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie en bij een te hoog risico op gezondheidsklachten in het bijbehorende plan van aanpak.