Wat zegt de wet over staand werk?

In de Arbowet staan geen expliciete voorschriften voor staand werk. Er staat wel in dat elke werkgever de werkplek zo moet inrichten dat deze voldoet aan de ergonomische beginselen. Hierbij moet goed zijn nagedacht over welke activiteiten staand en welke zittend uitgevoerd kunnen worden. 

Ook moet staand werk voorkomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij een te hoog risico op gezondheidsklachten moeten in het bijbehorende plan van aanpak maatregelen staan om de risico’s te verkleinen of te voorkomen.

Europese norm

In de Europese norm NEN-ISO 11226 vind je richtlijnen voor houdingen van het hoofd, de romp, de boven- en onderarmen en de handen tijdens het werk. De richtlijnen geven aan hoe lang iemand maximaal in een bepaalde houding kan zitten of staan.