Wat zegt de wet over repeterende handelingen?

De Arbowet kent geen specifieke eisen over repeterende handelingen. De repeterende handelingen mogen echter geen gezondheidsrisico opleveren voor de veiligheid en of de gezondheid van de werknemer (Arbobesluit 5.2 en Arbobesluit 5.3). Repeterende handelingen moet in de risico-inventarisatie en -evaluatie opgenomen zijn en als er sprake is van een risico moet deze bestreden worden via een plan van aanpak.