De overgang en werk

Vrouwen in de overgang kunnen te maken krijgen met lichamelijke en mentale klachten die van invloed zijn op hun werk.

De overgang is de periode rond de menopauze waarin de eierstokken steeds minder vrouwelijke hormonen produceren. De duur en intensiteit van de overgang kunnen per persoon sterk verschillen, net als welke klachten een vrouw krijgt. Veelvoorkomende klachten zijn onder meer opvliegers, slecht slapen, stemmingswisselingen en concentratieproblemen. Ook komen spier- en gewrichtsklachten voor, en in sommige gevallen hart- en vaatklachten.

Overgangsklachten kunnen leiden tot een lagere productiviteit, minder werkplezier, en verzuim. Ruim een derde van de werkende vrouwen in de overgang ervaart beperkingen op de werkvloer. Het is dus belangrijk dat werknemers en werkgevers weten welke klachten de overgang kan veroorzaken, en dat vrouwen voor informatie (en zo nodig zorg) terechtkunnen bij de huisarts, bedrijfsarts en overgangsconsulenten.

Het is ook belangrijk dat overgangsklachten bespreekbaar zijn op het werk, zodat werknemer en werkgever samen kunnen kijken naar eventuele maatregelen, zodat vrouwen met klachten duurzaam inzetbaar blijven en ziekteverzuim kunnen beperken of voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat aandacht en sociale steun vanuit het werk belangrijk is voor het welbevinden van werkende vrouwen met overgangsklachten.

Wil je meer lezen over werk en de overgang? Zie de volgende websites en documenten: