Overhandiging Handreiking overgang en werk

Jaarlijks zijn ongeveer 315.000 vrouwen in Nederland in de overgang. Daarvan heeft ongeveer 80% soms of regelmatig last van overgangsklachten. Van de vrouwen in de overgang ervaart 55% dat overgangsklachten invloed hebben op hun werk. Daarom schreef de Stichting van de Arbeid in samenwerking met sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een handreiking over overgang en werk. 

De handreiking benadrukt het belang van steun, begrip en het voorkomen van ziekteverzuim op de werkvloer en geeft praktische tips voor werknemers en werkgevers. Ook bevat de handreiking ervaringsverhalen ter inspiratie.

Wat zijn de cijfers?

Een derde van de vrouwen stelt dat zij minder goed functioneert op het werk door hun overgangsklachten. Dit blijkt uit onderzoek van TNO. Vrouwen die regelmatig of vaak overgangsklachten hebben ervaren drie keer zo vaak burn-outklachten als vrouwen zonder overgangsklachten in dezelfde leeftijdscategorie (39% tegenover 13%).

Het doorbreken van een taboe

Dit vraagstuk is dus aanzienlijk. In de afgelopen paar jaar zijn er al verschillende stappen gezet om dit taboe te doorbreken. In april 2023 stuurden minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een kamerbrief over wat er allemaal al gebeurd is op dit onderwerp.

Lees ook meer op de website van de Stichting van de Arbeid over de overhandiging.