TNO: Helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk

Ongeveer 55% van vrouwelijke werknemers in de overgang geeft aan dat overgangsklachten wel eens van invloed waren op hun werk. Bij 8% van hen speelt dit zelfs dagelijks. Dat meldt TNO op basis van een vervolgmeting van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Vrouw met smartphone

Het onderzoek is in het vierde kwartaal van 2021 uitgevoerd onder vrouwelijke werknemers van 40 tot 75 jaar. Als werknemers merken dat overgangsklachten van invloed zijn op hun werk, bespreekt 65 procent dit op het werk, vooral met een of twee collega’s. Zo’n 6% heeft het er niet over, maar zou dit wel willen. Niet iedereen wil het er op het werk over hebben: voor 18% hoeft het niet.

Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek op de website van TNO.

Ronde Tafel

Ruim een derde van de werkende vrouwen in de overgang ervaart beperkingen op de werkvloer. Waarom is dat zo en wat kunnen werkgevers en werknemers hieraan doen? Over die vragen spraken vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden, beroepsgroepen in de zorg, vrouwen in de overgang, onderzoekers en de ministeries van VWS en SZW op 7 juli 2022 tijdens een Ronde Tafel in Den Haag. Doel was om met elkaar tot oplossingsrichtingen te komen om de gezondheid, het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van vrouwen in de overgang te bevorderen.